CHUỘT BẢNG SỐ HÓA

Liên Hệ
01

HOTLINE: 0908 296 664

 

Chuột bảng số hóa: gồm 2 phần

- Phần 1: Vòng chọn thông tin, giữa có 2 sợi tóc (cross hair)

- Phần 2: 16 nút: A,B,C,D,0....9 và 2 phím đặc biệt *,#

  • Ứng dụng các phím trên chuột số hóa dùng để

A (POINT)

- Chọn lênh trong menu số hóa

- Chọn các điểm trê chi tiết

B (RULE)

- Xác định 1 điểm nhảy cỡ

C (NOTCH)

- Xác định 1 điểm dấu bấm

D (ATTRIBUTE)

- Xác định điểm thuộc tính cho góc >90 độ

* (DELIMITER)

- Tách biệt thông tin

# (NEST)

- Tách biệt bước nhảy cỡ cho mẫu lồng

Sản Phẩm khác

BẢNG SỐ HÓA

BẢNG SỐ HÓA

MSP: 02

Liên Hệ

Sản Phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0908 296 664-0989 691 231
icon zalo